Projekt pomocy osobom niesamodzielnym
Vinaora Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj83
mod_vvisit_counterWczoraj218
mod_vvisit_counterTen tydzień754
mod_vvisit_counterOstatni tydzień2606
mod_vvisit_counterTen miesiąc8325
mod_vvisit_counterOstatni miesiąc12895
mod_vvisit_counterWszystkie dni1156276

Niesamodzielni
Rusza kolejny nabór opieki nad niesamodzielnymi! PDF Drukuj Email
wtorek, 11 lipca 2017 00:00


Ponawiamy nabór osób do objęcia opieką w domach w ramach projektu pn. „Społeczność siłą rozwoju - rozwój usług opiekuńczych na terenie objętym LSR Ziemia Pszczyńska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  (Europejski Fundusz Społeczny).


Zgłaszać można osoby z terenów wiejskich tj. powiat pszczyński (bez miasta Pszczyna), Bieruń, Bojszowy, Wyry, Orzesze, Ornontowice.

O przyjęciu pod opiekę decyduje ostatecznie wizyta pielęgniarska w domu osoby niesamodzielnej.


ZAPRASZAMY DO ZGŁASZANIA OSÓB NIESAMODZIELNYCH DO OBJĘCIA OPIEKĄ W DOMACH

Informujemy o możliwości dalszego składania zgłoszeń do objęcia opieką w domach!


KTO MOŻE BYĆ OBJĘTY POMOCĄ ?

Bezpłatną pomocą objętych zostanie 33 mieszkańców, którzy ze względu na stan zdrowia są niesamodzielni. Opieka dotyczy również opiekunów faktycznych tych osób między innymi w postaci grup wsparcia.

Osoby niesamodzielne - o przyjęciu pod opiekę decyduje ostatecznie wizyta pielęgniarska w domu osoby niesamodzielnej, pomocna jest karta oceny stanu chorego (załącznik 3)

Osoby pochodzące z terenów wiejskich powiatu pszczyńskiego (bez miasta Pszczyna), Bieruń, Bojszowy, Wyry, Orzesze, Ornontowice.


CO JEST POTRZEBNE DO ZGŁOSZENIA?

Należy spełnić powyższe warunki oraz dostarczyć do siedziby Hospicjum następujące dokumenty:

  • wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1); - tu musi być info o dochodzie
  • Skierowania do objęcia opieką (załacznik nr 2);
  • Karty oceny skali Barthel (załącznik nr 3);
  • Oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 4).
  • Opcjonalnie – zaświadczenia o niepełnosprawności

Skierowanie i Karta oceny stanu klinicznego wystawiona powinna być przez lekarza POZ lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń w szpitalu oraz wypis ze szpitala. Skierowanie i Kartę należy wydrukować (załącznik nr 1 i załącznik 2 dostępne poniżej) i przekazać lekarzowi kierującemu.


JAKIE WSPARCIE MOŻNA UZYSKAĆ ?

Usługi opiekuńcze realizowane są już od 3 lipca 2017 r.

Po przyjęciu zgłoszonej osoby powoływany jest zespól do opieki w skład którego wchodzi pielęgniarka, opiekun, psycholog, terapeuta lub osoba przeszkolona do udzielania wsparcia psychologicznego, rehabilitant.

W trakcie pierwszej wizyty określany jest harmonogram pomocy, plan.

Pomoc psychologiczna i rehabilitacyjna jest pomocą zależną od potrzeb. Przewidywane są maksymalnie dwie wizyty specjalistyczne na miesiąc.

Możliwe są wszelkie konsultacje telefoniczne oraz w siedzibie Hospicjum.

Tworzona jest grupa wsparcia dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych.

Dla każdego pacjenta świadczenia udzielane będą w zakresie i formie adekwatnej do jego stanu zdrowia i indywidualnych potrzeb zdiagnozowanych przez zespół.

Czas objęcia opieką ustala się na 3 miesiące z możliwością przedłużenia o kolejny 3 miesiące.


JAKI JEST CEL PROJEKTU?

Celem głównym projektu jest ułatwianie dostępu do przystępnych, niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania. Celem szczegółowym jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na całym obszarze LSR Ziemia Pszczyńska (LSR ZP). Założeniem działań projektu jest wzrost dostępności
i wyrównania dysproporcji terytorialnych w zakresie usług społecznych przekładający się na wzmocnienie kapitału społecznego woj. śląskiego.


KTO ZA TO ZAPŁACI?

Objęcie opieką osób niesamodzielnych i ich opiekunów formalnych jest bezpłatne dla odbiorców. Projekt jest finansowany do 31.12.2018 roku w 93% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków publicznych.


KONTAKT I DOSTĘP DO INFORMACJI MOŻLIWY JEST POPRZEZ:

  • biuro Hospicjum św. Ojca Pio ul. M.Skłodowskie-Curie 1, 43-200 Pszczyna
  • stronę internetowej Hospicjum www.hospicjumojcapio.pless.pl w zakładce Niesamodzielni
  • telefon: 32 7386262, 601243415


DOKUMENTY DO POBRANIA

 
Wyniki rekrutacji personelu PDF Drukuj Email
środa, 21 czerwca 2017 19:10


Wyniki rekrutacji personelu do udzielenia świadczeń w ramach projektu pn. „Społeczność siłą rozwoju - rozwój usług opiekuńczych na terenie objętym LSR Ziemia Pszczyńska
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne  dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne  dla poddziałania: 9.2.4. Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie.

1. Rozeznanie aplikacyjne nr 1/HOSP/2017 na stanowisko opiekunki osoby niesamodzielnej:
Komisja jednogłośnie wybrała:

- panią Marcelinę Leki
- panią Jolantę Gał
- panią Beatę Fabian
- panią Katarzynę Grzyb
- panią Urszulę Suchy

Protokół Komisji rekrutacyjnej - pobierz


2. Rozeznanie aplikacyjne nr 2/HOSP/2017 na stanowisko pielęgniarki:
Komisja jednogłośnie wybrała:

- panią Mariolę Rakoczy
- panią Urszulę Napierała

Protokół Komisji rekrutacyjnej - pobierz


3. Rozeznanie aplikacyjne nr 3/HOSP/2017 na stanowisko fizjoterapeuty:
Komisja jednogłośnie wybrała:

- pana Janusza Walę

Protokół Komisji rekrutacyjnej - pobierz


4. Rozeznanie aplikacyjne nr 4/HOSP/2017 na stanowisko psychologa/psychoterapeuty:
Komisja jednogłośnie wybrała:

- panią Różę Polak
- panią Jolantę Wanot

Protokół Komisji rekrutacyjnej - pobierz

 
Rekrutacja psycholog/psychoterapeuta PDF Drukuj Email
środa, 14 czerwca 2017 06:42

Rozeznanie aplikacyjne nr 4/HOSP/2017

Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie w związku z planowanym rozpoczęciem projektu „Społeczność siłą rozwoju - rozwój usług opiekuńczych na terenie objętym LSR Ziemia Pszczyńska”, zaprasza do złożenia aplikacji na stanowisko:

 

PSYCHOLOG/PSYCHOTERAPEUTA

1. Opis przedmiotu rozeznania:

Przedmiotem rozeznania jest pełnienie obowiązków psychologa/psychoterapeuty osób niesamodzielnych w formie umowy zlecenia w okresie od dnia 3 lipca 2017 r. – 31.12.2018 r. tj. przez 18 miesięcy.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie członkiem zespołu opiekującego się osobami niesamodzielnymi w ich domach. Wynagrodzenie personelu współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

2. Zadania do zrealizowania:

Celem zapewnienia najlepszej opieki osobom niesamodzielnym, kierując się dobrymi praktykami, standardami i doświadczeniem w opiece hospicyjnej osobom zatrudnionym na tym stanowisku powierzone zostaną do wykonania następujące zadania:

- Rozpoznanie indywidualnych potrzeb osoby niesamodzielnej oraz jej rodziny z zakresu pomocy psychologicznej.

- Ustalenie indywidualnego planu pomocy psychologicznej dla osoby niesamodzielnej oraz jej

bezpośrednich opiekunów.

- Realizacja wsparcia psychologicznego według indywidualnego planu opieki nad osobą niesamodzielną.

- Współpraca z zespołem opieki nad osobą niesamodzielną, udzielanie porad.

- Uzupełnienie dokumentacji  dot. prowadzonych działań.

- Prowadzenie grupy wsparcia.

- Udział w spotkaniach zespołu.

 

Psycholog/psychoterapeuta będzie dostępny zarówno dla osób niesamodzielnych jak i opiekunów. Jego zadaniem będzie diagnoza jak i udzielanie porad dla obu grup, aby poprawić ich kondycję psychologiczną, która bardzo mocno wpływa także na kondycję fizyczną.

 

3. Wymagania dotyczące kwalifikacji:

Na tym stanowisku będzie zatrudniona osoba która:

Posiada dyplom magistra : psychologii, pielęgniarstwa, pedagogiki, resocjalizacji albo spełnia warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów oraz

ukończyła szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, prowadzone metodami o udowodnionej naukowo skuteczności, w szczególności metodą terapii psychodynamicznej, poznawczo-behawioralnej lub systemowej.

Posiada prawo jazdy kat. B.

Dysponuje samochodem w celu dojazdu do osób niesamodzielnych.

Mile widziane doświadczenie w opiece nad osobami starszymi, niesamodzielnymi, a także chorymi hospicyjnymi oraz wolontariat w hospicjum.

 

4. Do zaoferowania mamy:

- zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia,

- powiększenie doświadczenia zawodowego,

- pracę w dobrym, zgranym zespole.

 

5. Opis sposobu przygotowania aplikacji:

Aplikacja powinna zawierać:

- życiorys zawodowy,

- dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,

- formularz ofertowy (załącznik nr 1).


Termin składania aplikacji upływa 20.06.2017 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpływu do biura projektu).

Przewidujemy zatrudnienie dwóch psychologów/psychoterapeutów.

Oferty mogą być dostarczone listownie, faksem, pocztą elektroniczną lub osobiście na adres: Hospicjum św. Ojca Pio, ul. M.Skłodowskiej-Curie 1, 43-200 Pszczyna, tel./fax: 32 7386262, mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

 
Rekrutacja fizjoterapeuty PDF Drukuj Email
środa, 14 czerwca 2017 06:37

Rozeznanie aplikacyjne nr 3/HOSP/2017

Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie w związku z planowanym rozpoczęciem projektu „Społeczność siłą rozwoju - rozwój usług opiekuńczych na terenie objętym LSR Ziemia Pszczyńska”, zaprasza do złożenia aplikacji na stanowisko:


FIZJOTERAPEUTKA/FIZJOTERAPEUTA

1. Opis przedmiotu rozeznania:

Przedmiotem rozeznania jest pełnienie obowiązków fizjoterapeutki/fizjoterapeuty osób niesamodzielnych w formie umowy zlecenia w okresie od dnia 3 lipca 2017 r. – 31.12.2018 r. tj. przez 18 miesięcy.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie członkiem zespołu opiekującego się osobami niesamodzielnymi w ich domach. Wynagrodzenie personelu współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.


2. Zadania do zrealizowania:

Celem zapewnienia najlepszej opieki osobom niesamodzielnym, kierując się dobrymi praktykami, standardami i doświadczeniem w opiece hospicyjnej osobom zatrudnionym na tym stanowisku powierzone zostaną do wykonania następujące zadania:

- Rozpoznanie potrzeb osoby niesamodzielnej w zakresie rehabilitacji.

- Ustalenie planu prowadzonej fizjoterapii oraz jej celów.

- Instruktaż dla bezpośredniego opiekuna.

- Współpraca z zespołem opieki nad osobą niesamodzielną, udzielanie porad w zakresie rehabilitacji.

- Uzupełnienie dokumentacji  dot. prowadzonych działań.

- Udział w spotkaniach zespołu.


Fizjoterapeuta/ka będzie odpowiedzialny/a za przeprowadzenie procesu rehabilitacji zgodnie z założonymi wcześniej celami (głównie funkcjonalnymi). Będzie dostępny zarówno dla osób niesamodzielnych jak i dla opiekunów. W przypadku osób niesamodzielnych będzie przeprowadzał/a rehabilitacje zapobiegającą zanikowi mięśni, odleżynom itp. dolegliwościom związanych m.in z trwałym leżeniem. Z kolei w przypadku opiekunów będzie demonstrował jak dbać o swoje ciało, zwłaszcza o kręgosłup, który bardzo cierpi w przypadku codziennej pielęgnacji osoby niesamodzielnej.

W pracy fizjoterapeuty/ki przewidywane są wizyty wg indywidualnego planu opieki nad osobą niesamodzielną tj. 2 wizyty instruktażowe dla bezpośredniego opiekuna (ze strony rodziny) z demonstracją konkretnych propozycji aktywności dla osoby niesamodzielnej


3. Wymagania dotyczące kwalifikacji:

Na tym stanowisku będzie zatrudniona osoba która:

Osoby z odpowiednim wykształceniem: co najmniej wyższe, preferowane fizjoterapia.

Wymagany co najmniej 3-letni staż w pracy w zawodzie.

Mile widziane doświadczenie w opiece nad osobami starszymi, niesamodzielnymi, a także chorymi hospicyjnymi oraz wolontariat w hospicjum.


4. Do zaoferowania mamy:

- zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia,

- powiększenie doświadczenia zawodowego,

- pracę w dobrym, zgranym zespole.


5. Opis sposobu przygotowania aplikacji:

Aplikacja powinna zawierać:

- życiorys zawodowy,

- dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,

- formularz ofertowy (załącznik nr 1).


Termin składania aplikacji upływa 20.06.2017 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpływu do biura projektu).

Oferty mogą być dostarczone listownie, faksem, pocztą elektroniczną lub osobiście na adres: Hospicjum św. Ojca Pio, ul. M.Skłodowskiej-Curie 1, 43-200 Pszczyna, tel./fax: 32 7386262, mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


DOKUMENTY DO POBRANIA


 
Rekrutacja pielęgniarek PDF Drukuj Email
środa, 14 czerwca 2017 06:32

Rozeznanie aplikacyjne nr 2/HOSP/2017

Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie w związku z planowanym rozpoczęciem projektu „Społeczność siłą rozwoju - rozwój usług opiekuńczych na terenie objętym LSR Ziemia Pszczyńska”, zaprasza do złożenia aplikacji na stanowisko:


PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA

1. Opis przedmiotu rozeznania:

Przedmiotem rozeznania jest pełnienie obowiązków pielęgniarki/pielęgniarza osób niesamodzielnych w formie umowy zlecenia w okresie od dnia 3 lipca 2017 r. – 31.12.2018 r. tj. przez 18 miesięcy.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie członkiem zespołu opiekującego się osobami niesamodzielnymi w ich domach. Wynagrodzenie personelu współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.


2. Zadania do zrealizowania:

Celem zapewnienia najlepszej opieki osobom niesamodzielnym, kierując się dobrymi praktykami, standardami i doświadczeniem w opiece hospicyjnej osobom zatrudnionym na tym stanowisku powierzone zostaną do wykonania następujące zadania:

- Wykonanie pierwszej wizyty w środowisku domowym osoby niesamodzielnej wraz z opiekunem w celu ostatecznej kwalifikacji osoby niesamodzielnej do programu.

- Postawienie diagnozy potrzeb, sytuacji rodzinnej oraz zakresu potrzebnej pomocy.

- Ustalenie indywidualnego miesięcznego planu opieki nad osobą niesamodzielną oraz jej rodziną oraz harmonogramu i zakresu planowanej pomocy.

- W razie potrzeby współpraca z lekarzem rodzinnym i pielęgniarką środowiskową osoby niesamodzielnej.

- Współpraca z zespołem opieki nad osobą niesamodzielną i pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów, udzielanie porad.

- Wsparcie opiekuna w zakresie pielęgnacji osoby niesamodzielnej.

- Edukacja zdrowotne osób będących pod opieką dotycząca samoopieki i samopielęgnacji oraz członków ich rodzin.

- Przygotowanie chorego i jego rodziny  do samoopieki i samopielęgnacji, w tym kształcenie umiejętności  w zakresie radzenia sobie z niepełnosprawnością.

- Wsparcie psychiczne rodziny.

- Kierowanie zespołem opiekującym się osobą niesamodzielną m.in. podczas spotkań, narad, przy przyjęciu, podczas podejmowania decyzji o przedłużeniu opieki, przy wypisaniu osoby niesamodzielnej.

- Prowadzenie dokumentacji .

- Udział w spotkaniach zespołu i grupy wsparcia.


3. Wymagania dotyczące kwalifikacji:

Na tym stanowisku będzie zatrudniona osoba która:

posiada tytuł magistra pielęgniarstwa lub jest pielęgniarką/pielęgniarzem z ukończoną specjalizacją:

- w dziedzinie pielęgniarstwa w medycynie paliatywnej lub

-  w dziedzinie opieki długoterminowej lub

- w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego.

Wymagany co najmniej 10-letni staż w pracy w zawodzie.

Posiada prawo jazdy kat. B.

Dysponuje samochodem w celu dojazdu do osób niesamodzielnych.

Mile widziane doświadczenie w opiece nad osobami starszymi, niesamodzielnymi, a także chorymi hospicyjnymi oraz wolontariat w hospicjum.


4. Do zaoferowania mamy:

- zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia,

- powiększenie doświadczenia zawodowego,

- pracę w dobrym, zgranym zespole.


5. Opis sposobu przygotowania aplikacji:

Aplikacja powinna zawierać:

- życiorys zawodowy,

- dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,

- formularz ofertowy (załącznik nr 1).


Termin składania aplikacji upływa 20.06.2017 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpływu do biura projektu).


Przewidujemy zatrudnienie dwóch pielęgniarek/pielęgniarzy.

Oferty mogą być dostarczone listownie, faksem, pocztą elektroniczną lub osobiście na adres: Hospicjum św. Ojca Pio, ul. M.Skłodowskiej-Curie 1, 43-200 Pszczyna, tel./fax: 32 7386262, mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


DOKUMENTY DO POBRANIA

 
Rekrutacja opiekunów PDF Drukuj Email
poniedziałek, 05 czerwca 2017 18:00


Rozeznanie aplikacyjne nr 1/HOSP/2017

Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie w związku z planowanym rozpoczęciem projektu „Społeczność siłą rozwoju - rozwój usług opiekuńczych na terenie objętym LSR Ziemia Pszczyńska”, zaprasza do złożenia aplikacji na stanowisko:


OPIEKUNA/OPIEKUNKI OSOBY NIESAMODZIELNEJ

1. Opis przedmiotu rozeznania:

Przedmiotem rozeznania jest pełnienie obowiązków opiekuna osoby niesamodzielnej w wymiarze 1 etatu (zatrudnienie w formie umowy o pracę) w okresie od dnia 3 lipca 2017 r. – 31.12.2018 r. tj. przez 18 miesięcy.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie stanowiła personel działu Hospicjum św. Ojca Pio obejmującego opieką osoby niesamodzielne w ich domach. Wynagrodzenie personelu współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.


2. Zadania do zrealizowania:

Celem zapewnienia najlepszej opieki osobom niesamodzielnym, kierując się dobrymi praktykami, standardami i doświadczeniem w opiece hospicyjnej osobom zatrudnionym na tym stanowisku powierzone zostaną do wykonania następujące zadania:

a) pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (np. czynności związane z dostarczaniem produktów żywnościowych, dostarczaniem posiłków, pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie, czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, w tym utrzymywanie porządku
i czystości w najbliższym otoczeniu, czystości odzieży, bielizny osobistej, pościelowej, stołowej
i ręczników, dokonywanie niezbędnych zakupów, czynności dotyczące prowadzenia spraw osobistych, w tym pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, czynności dotyczące zagospodarowania w aktywny sposób czasu wolnego, pomoc przy przemieszczaniu się);

b) opieka higieniczna (np. czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zmianę pieluchomajtek z uwzględnieniem czynności higieniczno-pielęgnacyjnych, pomoc przy ubieraniu się, zmianie bielizny osobistej, zmianę bielizny pościelowej, układanie osoby leżącej w łóżku i pomoc przy zmianie pozycji);

c) pielęgnacja zaleconą przez lekarza, która obejmuje czynności pielęgnacyjne wynikające
z przedłożonego zaświadczenia lekarskiego lub dokumentacji medycznej, uzupełniające w stosunku do pielęgniarskiej opieki środowiskowej;

d) zapewnienie kontaktów z otoczeniem (np. czynności wspomagające nawiązanie, utrzymywanie
i rozwijanie kontaktów z rodziną, osobami z najbliższego otoczenia osoby korzystającej z usług oraz społecznością lokalną, ukierunkowane na budowanie sieci wsparcia dla osoby korzystającej z usług, czynności wspomagające uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności),

e) współpraca z całym zespołem,

f) współpraca z pielęgniarką w zakresie planowania i realizacji planu opieki,

g) dokumentowanie prowadzonej opieki,

h) popularyzowanie zachowań prozdrowotnych,

i) udział w naradach zespołu oraz spotkaniach, szkoleniach organizowanych w siedzibie Hospicjum.


3. Wymagania dotyczące kwalifikacji:

Na tym stanowisku będzie zatrudniona osoba która:

a)      ukończyła lub jest w trakcie kursu opiekuna medycznego lub innego kurs opiekuna lub

b)      ukończyła „Szkolenie dla Opiekuna Osoby Niesamodzielnej” np. przeprowadzone przez organizatora (hospicjum) zakończone dyplomem,

c)       posiada prawo jazdy kat. B.

d)      dysponuje samochodem w celu dojazdu do osób niesamodzielnych.

Mile widziane doświadczenie w opiece nad osobami starszymi, niesamodzielnymi, a także chorymi hospicyjnymi oraz wolontariat w hospicjum.


4. Do zaoferowania mamy:

- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

- powiększenie doświadczenia zawodowego,

- pracę w dobrym, zgranym zespole.


5. Opis sposobu przygotowania aplikacji:

Aplikacja powinna zawierać:

- życiorys zawodowy,

- dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,

- formularz ofertowy (załącznik nr 1).


Termin składania aplikacji upływa 19.06.2017 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpływu do biura projektu).

Oferty mogą być dostarczone listownie, faksem, pocztą elektroniczną lub osobiście na adres: Hospicjum św. Ojca Pio, ul. M.Skłodowskiej-Curie 1, 43-200 Pszczyna, tel./fax: 32 7386262, mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


DOKUMENTY DO POBRANIA

 
Więcej artykułów…
« pierwszapoprzednia12następnaostatnia »

Strona 1 z 2

1 % dla Hospicjum


Jeśli jesteś emerytem, rencistą możesz przekazać swój 1% wypełniając prostą deklarację PIT OP

Pobierz tu PIT OP


JUŻ WKRÓTCE ROZPOCZĘCIE AKCJI ZDOBYWAMY SZCZYTY

1.05.2018-30.11.2018

REGULAMIN AKCJI

KARTA UCZESTNIKA - PDF

KARTA UCZESTNIKA - DOCHospicjum otrzymało dotację z Fundacji PKO Bank Polski na zakup ssaka niezbędnego do udzielania pomocy chorym.

DZIĘKUJEMY!


Ważne informacje

Data

26 Kwietnia 2018
Czwartek
Imieniny obchodzą:
Artemon, Klaudiusz,
Klet, Marcelin,
Marcelina, Maria,
Marzena, Spycimir
Do końca roku zostało 250 dni.

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 26 gości 

Hospicjum Św. Ojca Pio w Pszczynie
Copyright 2010.